Jak vylepšit centrum Nelahozevsi?

ISUR

Vážení spoluobčané,
zapojte se do přípravy Integrované strategie urbanistického rozvoje (ISUR) centra obce Nelahozeves a do rozhodování o jeho budoucnosti. Společným cílem obce a rodiny Lobkowiczů je definovat v tomto dokumentu vizi rozvoje centra Nelahozevsi a koordinovat jeho rozvoj ve všech oblastech života.