Konzultace návrhu strategie s veřejností

  • Výstava prezentující návrh strategie rozvoje centra Nelahozevsi
    Od 23. 2. do 5. 3. 2023 je v prostoru mezi infocentrem a kostelem sv. Ondřeje prezentován návrh strategie urbanistického rozvoje centra obce na výstavních panelech.

  • Konzultační odpoledne 1. 3. 2023 od 16:00 do 19:00
    V rámci výstavy proběhne konzultační odpoledne. Během něj můžete se zástupci obce, rodiny Lobkowicz a společnosti ONplan diskutovat o návrhu strategie rozvoje centra.

  • On-line konzultace od 23. 2. do 20. 3. 2023
    Od 23. 2. můžete po dobu více než 3 týdnů podávat k návrhu strategie své komentáře a postřehy. Návrhovou část je možné stáhnout zde. Formulář pro podávání komentářů naleznete zde. Vypořádání komentářů bude zveřejněno na tomto webu.


Sousedské setkání nad mapou

pátek 18. 3. 2022 od 17:30 hodin
Kulturní dům Nelahozeves

Společným cílem obce a rodiny Lobkowiczů je definovat ve strategii vizi rozvoje centra Nelahozevsi a koordinovat jeho rozvoj ve všech oblastech života. Přijďte na setkání, zapojte se do přípravy tohoto dokumentu a ovlivněte tak budoucnost centra obce.

17:30–18:00 Co je ISUR a jakým územím se zabývá?

18:00–19:30 Diskuse v menších skupinách nad mapou o současném stavu centra obce, o jeho hodnotách, problémech a Vašich potřebách.

Předem Vám děkujeme za Váš zájem o budoucnost centra Nelahozevsi a těšíme se na spolupráci s Vámi,

Jakub Brynda, starosta
a za rodinu Lobkowiczů Beata Hauser,
CEO House of Lobkowicz

Stáhnout pozvánku


Jak vylepšit centrum Nelahozevsi?

Vážení spoluobčané,
zapojte se do přípravy Integrované strategie urbanistického rozvoje (ISUR) centra obce Nelahozeves a do rozhodování o jeho budoucnosti. Společným cílem obce a rodiny Lobkowiczů je definovat v tomto dokumentu vizi rozvoje centra Nelahozevsi a koordinovat jeho rozvoj ve všech oblastech života.

Vyplnit formulář